Employment BangkokFlower.com เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมทีมงานกับเราจำนวนมาก

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและคุณสมบัติ มีดังนี้

1.ผู้สนใจจะเปิดสาขาเป็นตัวแทน หรือเป็นพนักงาน ณ จุดขาย
มีใจรักและสนใจในดอกไม้
• รับผิดชอบในการทำบัญชีรับเข้า จำหน่ายออกของสินค้า
• สามารถดูแลตกแต่งร้านสาขาหรือจุดขายให้สวยงามดูดีตามคู่มือที่ได้จัดเตรียมให้

2.ผู้นำส่งดอกไม้
นำส่งสินค้าตามสถานที่กำหนดหรือนัดหมาย
• เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง

3.นักจัดดอกไม้
มีความคิดสร้างสรรค์ สนใจในดอกไม้ ความงาม รสนิจม
• มีประสบการณ์และมีความรับผิดชอบ

BangkokFlower.com ขอขอบคุณที่สนใจร่วมทีมงานกับเรา
ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยตรงได้ที่ด้านล่าง และโทรติดต่อเราได้ที่เบอร์โทรศัพท์

Tel : +66-2-421-1075, +66-2-421-4722, +66-2-444-2047, 086-909-6694

Application Online

1. Company Profile

2. Partner Profile

3. Type of Business

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและคุณสมบัติ มีดังนี้

1.ผู้สนใจจะเปิดสาขาเป็นตัวแทน หรือเป็นพนักงาน ณ จุดขาย
มีใจรักและสนใจในดอกไม้
• รับผิดชอบในการทำบัญชีรับเข้า จำหน่ายออกของสินค้า
• สามารถดูแลตกแต่งร้านสาขาหรือจุดขายให้สวยงามดูดีตามคู่มือที่ได้จัดเตรียมให้

2.ผู้นำส่งดอกไม้
นำส่งสินค้าตามสถานที่กำหนดหรือนัดหมาย
• เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง

3.นักจัดดอกไม้
มีความคิดสร้างสรรค์ สนใจในดอกไม้ ความงาม รสนิจม
• มีประสบการณ์และมีความรับผิดชอบ

BangkokFlower.com ขอขอบคุณที่สนใจร่วมทีมงานกับเรา
ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยตรงได้ที่ด้านล่าง และโทรติดต่อเราได้ที่เบอร์โทรศัพท์

Tel : +66-2-421-1075, +66-2-421-4722, +66-2-444-2047, 086-909-6694

Application Form

Download

Profile

สนใจร่วมทีมงานกับเรา ทั้งแบบประจำหรือเฉพาะเทศกาล