CUSTOMER SERVICE คำถาม/ตอบ

 • จะสั่งสินค้าได้อย่างไร?

  เลือกประเภทของสินค้า-ช่อดอกไม้ ขนาด หรือเทศกาล จากหน้า DESIGN IDEAS ติดต่อแผนกบริการลูกค้าเผื่อกำหนดวัน เวลา สถานที่ สาขาที่จะไปรับสินค้า

 • จะไปรับสินค้าได้ที่ไหน?

  ณ สาขาของ BangkokFlower.com ที่ลูกค้าสะดวก ซึ่งจะตั้งอยุ่ใน Supermarket ของห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ดังมีรายชื่อจุดให้บริการ ไปหน้าสั่งซื้อ

 • จะได้รับสินค้าเมื่อใด?

  ตามวันเวลาที่ลูกค้ากำหนด โดยจะต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับจากวันเวลาที่ลูกค้าตกลงสั่งสินค้า

 • จะชำระค่าสินค้าอย่างไร?

  ชำระ ณ แคชเชียร์ของ Supermarket ที่ท่านรับสินค้า

 • มีบริการส่งมอบดอกไม้ delivery หรือไม่?

  ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ

 • จะต้องทำอย่างไรหากต้องการยกเลิกการสั่งสินค้า?

  ติดต่อแผนกบริการลูกค้าโดยเร็วที่สุด โดยจะต้องได้รับการยืนยันล่วงหน้าภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเวลานัดหมายส่งมอบ

 • ได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งหรือไม่พอใจในสินค้า จะต้องทำอย่างไร?

  ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าโดยตรง เรายินดีที่จะร่วมแก้ปัญหาให้กับคุณลูกค้า

Contact
Customer
Service

Phone

+66-2-421-1075
+66-2-421-4722
+66-2-444-2047
+086-909-6694

Line ID

@Bangkokflower.com

สนใจร่วมทีมงานกับเรา ทั้งแบบประจำหรือเฉพาะเทศกาล